Kinderopvang bij de Plataan

School en kinderopvang in één

De Plataan is een kindcentrum. Dit betekent dat onderwijs en opvang samen zorgen voor één visie en een goede doorgaande leerlijn. Het voordeel is dat uw kind van 0 tot 13 jaar de begeleiding en aandacht krijgt die het nodig heeft.
Onze opvang bestaat uit dagopvang, peuterwerk (inclusief VE), voor en naschoolse opvang. Elke groep heeft eigen, vaste pedagogisch professionals. Onze openingstijden zijn van 07.30 tot 18.30 uur. Indien gewenst zijn wij van 07.00 tot 19.00 uur geopend.

De kinderopvang bij De Plataan wordt verzorgd door Korein. Voor meer informatie kunt u terecht bij Tessie Couturier (gebiedsmanager Korein) of Annemarie van Aaken (directeur de Plataan). Mocht u een rondleiding willen aanvragen, dan kan dit via Korein | Rondleiding Rademekerstraat.