Kwaliteit op de Plataan

Zo volgen we ontwikkeling

Onze leerkrachten en pedagogisch medewerkers volgen de ontwikkelingen van de kinderen nauwgezet door ze te observeren en te begeleiden bij hun werk. Daarbij gaan ze handelingsgericht en opbrengstgericht te werk en maken ze gebruik van het leerlingvolgsysteem ESIS. Daarin leggen we de ontwikkelingen van onze kinderen vast.

De peuters en de kleuters observeren we met het observatie- en registratie-instrument De Kijk. Er is altijd een papieren overdracht vanuit de Peutertuin en de peutergroep. De pedagogisch medewerkers zorgen voor een warme overdracht naar groep 1.

Meer over kwaliteit op Kindcentrum de Plataan vindt u hier.