Taakspel

Taakspel op

Taakspel
Taakspel

Taakspel op de Plataan

In het schooljaar 2014 – 2015 zijn we op onze school in groep 4 gestart met het spelen van Taakspel. Dit is de jaren daarna steeds uitgebreid naar andere groepen en op dit moment wordt Taakspel gespeeld tot en met groep 7. Volgend schooljaar sluit groep 8 ook aan en dan hoort Taakspel helemaal bij onze school.

De leerkrachten hebben hiervoor een trainingstraject van een jaar gevolgd, om het spelen van Taakspel goed uit te kunnen voeren.
Taakspel is een groepsgerichte werkwijze, om leerlingen te leren zich beter aan de klassenregels te houden. Hierdoor vermindert onrustig en storend gedrag. Taakspel beïnvloedt ook het taakgerichte gedrag van leerlingen, waardoor er dus beter en efficiënter gewerkt wordt in de groep met meer kans op betere scores als gevolg. Bovendien verbetert het klassenklimaat, doordat er op een positieve manier met elkaar wordt omgegaan. Het gewenste gedrag wordt namelijk op een positieve manier beloond door het geven van complimenten en het ongewenste gedrag wordt genegeerd.

Leerlingen spelen Taakspel in teams van 4 of 5 tijdens de reguliere lessen en activiteiten. Deze teams zijn samengesteld na een korte observatieperiode, want het is belangrijk dat deze teams met elkaar vergelijkbaar zijn qua regelovertredend gedrag.
De leerlingen worden betrokken bij het opstellen van de Taakspelregels bij de diverse lessituaties.
De teams krijgen kaartjes en wanneer ze aan het eind van het spel nog kaartjes over hebben, hebben ze het spel gewonnen en verdienen ze een van te voren afgesproken kleine beloning. De leerlingen die bij elkaar in een team zitten, stimuleren elkaar zo ook om zich aan de afgesproken regels te houden.

De leerkracht geeft tijdens het spelen van Taakspel complimenten en zwakt het ongewenst gedrag af, door alleen een kaartje bij het betreffende team weg te pakken en het verder te negeren. De nadruk ligt dus op het gewenste gedrag en de leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen gedrag.

Taakspel wordt in principe elke week 3x gespeeld. De tijd wordt gedurende het schooljaar opgebouwd van 3x 15 minuten per week naar 3x een dagdeel later in het schooljaar.

Er zijn 3 fases per schooljaar: de invoeringsfase (waarbij Taakspel gespeeld wordt tijdens het zelfstandig werk), de uitbreidingsfase (waarbij Taakspel ook gespeeld wordt tijdens andere klassensituaties of zelfs buiten de klas) en de generalisatiefase (de Taakspel-light versie, waarbij hetzelfde effect bereikt moet worden maar dan zonder de kaartjes)

Wij hebben gemerkt dat door Taakspel te spelen, de taakgerichtheid van onze leerlingen duidelijk is verbeterd. Ook is er een positievere, rustige sfeer in de groepen. De nadruk ligt meer op het benoemen van gewenst gedrag en het geven van complimenten, wat zorgt voor een positievere sfeer in de groep .

De kinderen ervaren zelf ook, dat het veel fijner is om lekker alleen en samen te werken in een rustige omgeving. Hierdoor komt ieder kind beter tot zijn recht en kan dan ook beter presteren.