De bovenschoolse NT2-klas

Nederlands voor anderstalige kinderen

Onze school heeft te maken met leerlingen die Nederlands als tweede taal spreken. Dit zijn veelal kinderen van asielzoekers met een definitieve verblijfsvergunning of van arbeidsmigranten. Het spreken en begrijpen van de Nederlandse taal is essentieel voor het goed kunnen volgen van het onderwijs. Daarom is SKOBOS in 2016 gestart met een speciale taalklas: TaalBOS.

Vier ochtenden in de week gaan deze kinderen naar TaalBOS op Kindcentrum de Plataan. Daar leren ze de Nederlandse taal, maar ze werken ook aan hun sociaal emotionele ontwikkeling, integratie en participatie. In de middagen en op vrijdag zitten de kinderen in hun eigen groep .
Als de kinderen de Nederlandse taal voldoende beheersen, verlaten ze TaalBOS en zitten ze de hele week in hun eigen, reguliere groep.