De bovenschoolse NT2-klas

Nederlands voor anderstalige kinderen

Onze school heeft te maken met leerlingen die Nederlands als tweede taal spreken. Dit zijn veelal kinderen van asielzoekers met een definitieve verblijfsvergunning of van arbeidsmigranten. Het spreken en begrijpen van de Nederlandse taal is essentieel voor het goed kunnen volgen van het onderwijs. Daarom is SKOBOS in 2016 gestart met een speciale taalklas: TaalBOS.

Vele kinderen hebben de afgelopen jaren bij TaalBOS de Nederlandse taal geleerd en daarnaast ook gewerkt aan hun sociaal emotionele ontwikkeling, integratie en participatie. Zij zitten inmiddels op de reguliere scholen van SKOBOS of ze zijn al doorgestroomd naar het voortgezet onderwijs.

Door de terugloop van het aantal nieuwkomers in de gemeente Oirschot, hebben we de oorspronkelijke opzet van TaalBOS inmiddels veranderd. De NT2-specialist en de leerlingondersteuner ondersteunen de leerlingen die Nederlands als tweede taal leren op de eigen school. Zij krijgen individuele begeleiding en/of in kleine groepjes.
Daarnaast adviseert de NT2-specialist de reguliere groepsleerkrachten en de intern begeleiders van de anderstalige kinderen. Zij bespreken samen de potentie en ontwikkeling van de leerlingen en de uitdagingen waarvoor zij staan.