De Ouderraad van de Plataan

Samen werken aan onderwijs

De ouderraad van de Plataan organiseert van alles voor de kinderen. Denk aan ouderavonden, schoolreisjes, de verkeersveiligheid, het sinterklaasfeest en het knikkertoernooi. In de ouderraad zitten naast ouders ook leerkrachten.

Ouderbijdrage

De ouderraad vraagt ieder jaar aan ouders een bijdrage om naast het normale onderwijsprogramma extra activiteiten te kunnen organiseren. De ouderraad werkt met een vast bedrag als bijdrage. Voor groep 1 tot en met 7 ligt de bijdrage op € 30,-, voor leerlingen uit groep 8 op € 50,- (in verband met het kamp). De ouderraad int de bijdrage en legt verantwoording af over de besteding van het geld.