Nieuws bij de Plataan

Weten wat en wie er speelt?

Week tegen Kindermishandeling: 19 t/m 25 november

Dinsdag

Het thema van de Week is dit jaar: Ik maak het verschil

In Nederland groeien bijna 119.000 kinderen op in onveilige gezinssituaties. Samen hebben we een belangrijke verantwoordelijkheid om de veiligheid van deze kinderen te vergroten. In de Week tegen Kindermishandeling wordt niet alleen aandacht gevraagd voor de aard en omvang van het probleem, maar vooral ook voor wat we kunnen doen om de aanpak van kindermishandeling te versterken. lees verder »

Kom een kijkje nemen bij Peuterwerk!

Maandag

Peuters breiden graag hun wereld uit met nieuwe ontdekkingen en samenspel met leeftijdsgenootjes. Het peuterwerk op ons kindcentrum geeft uw peuter volop gelegenheid om samen te spelen, te ontdekken en te ontwikkelen. Tijdens schoolweken is uw kind twee ochtenden van drie uur welkom bij peuterwerk. Hij/zij kan zich bij ons in eigen tempo ontwikkelen met leeftijdsgenootjes, onder begeleiding van geschoolde pedagogisch medewerkers. Op een speelse en ongedwongen wijze, want een peuter ontwikkelt zich door doen, voelen en lijfelijk bezig zijn. Daarbij maken we gebruik van VVE-methodes (Voor- en Vroegschoolse Educatie). lees verder »

Schoolfruit, dat is lekker!

Maandag

Vanaf 12 november 2018 tot en met 19 april 2019 doet Kindcentrum de Plataan mee met het project EU-Schoolfruit. Vanaf die week krijgen de kinderen drie keer per week fruit en groente op school aangeboden. lees verder »

Informatieavond “Mediaopvoeding: hoe doe je dat?”

Donderdag

Op woensdag 31 oktober aanstaande organiseren wij een informatieavond over mediaopvoeding. Hoe kun je je kind helpen om verstandig om te gaan met internet, gamen en sociale media? lees verder »

Nieuwe schooltijden vanaf schooljaar 2018-2019

Woensdag

Vanaf het schooljaar 2018-2019 hanteert Kindcentrum de Plataan andere schooltijden. Wij stappen dan namelijk over op het vijf-gelijke-dagenmodel. Dat betekent dat de schooltijden van maandag tot en met vrijdag voor alle kinderen gelijk zijn. lees verder »

BSO vanaf 4 april ook op woensdagmiddag

Maandag

Vanaf woensdag 4 april aanstaande is de BSO ook op woensdagmiddag open! We zijn blij dat we nu op alle middagen opvang kunnen bieden. lees verder »

De Plataan in actie voor de Kledingbank!

Zondag

Na de geweldige actie voor de Voedselbank willen wij graag de Kledingbank onder uw aandacht brengen. De Kledingbank heeft als doel het doorgeven van goed herbruikbare kleding aan mensen die het hard nodig hebben, maar het (tijdelijk) niet meer kunnen betalen. Met meer dan veertig vrijwilligers worden zo’n 120 mensen per week geholpen aan een nieuwe garderobe! lees verder »

Open dag 17 maart 2018

Maandag

Op zaterdag 17 maart bent u tussen 10.00 en 12.00 uur van harte welkom om een kijkje te komen nemen op Kindcentrum de Plataan. lees verder »

Leuke BSO-activiteiten tijdens carnavalsvakantie

Dinsdag

Tijdens de carnavalsvakantie organiseert de BSO van Korein Kinderplein allerlei leuke activiteiten. Wat dacht je van een versierde fietsoptocht, een bezoek aan het PSV-museum, een zelfportret maken, de Kunst-Kriebel-bus en nog veel meer. lees verder »

Inzamelen voor de voedselbank

Donderdag

Stichting Voedselbank Best e.o. is een vrijwilligersorganisatie die vanuit een grote betrokkenheid wekelijks gratis voedselpakketten verstrekt aan mensen die dat letterlijk broodnodig hebben. De cliënten van de Voedselbank komen uit Best, Son en Breugel en Oirschot Oost-West en Middelbeers en Spoordonk. De Plataan wil, net als vorig jaar, de Voedselbank steunen door een inzamelactie te organiseren. lees verder »

Jaarlijkse kerstmarkt groot succes!

Maandag

De jaarlijkse kerstmarkt van de Plataan was weer een groot succes. Voor de twee goede doelen haalden we maar liefst € 1001,- op! lees verder »

De Plataan gesloten op 12 december i.v.m. staking

Donderdag

Op dinsdag 12 december aanstaande gaan de meeste leerkrachten van Kindcentrum de Plataan weer staken voor minder werkdruk en een eerlijk salaris. Dat betekent dat de school die dag dicht is. De kinderopvang is wel open. lees verder »

Kerstmarkt voor goede doel op 20 december van 17.00 - 19.00 uur

Donderdag

Ook dit jaar is er op Kindcentrum de Plataan weer de welbekende kerstmarkt voor het goede doel. Op woensdag 20 december hopen we veel geld in te zamelen voor "Meer kinderen naar school op de Filipijnen" en "Het Bijna Thuis Huis in Oirschot".
lees verder »

Leerlingenraad

Maandag

Op Kindcentrum de Plataan hebben we sinds kort weer een leerlingenraad. Hierin zitten kinderen uit groep 5 t/m 8 en zij gaan één keer per maand in gesprek met de directeur van het kindcentrum. Dan praten en denken ze mee over allerlei zaken op school en op de BSO. lees verder »

Plataan 2e plek Oirschotse schoolzwemkampioenschappen

Donderdag

Zwemclub E.O.Z.C. hield zondag 12 november voor de zesde keer de Oirschotse Schoolzwemkampioenschappen. De Plataan was het beste in het individuele klassement en eindigde op de tweede plaats. lees verder »

De Plataan gesloten op 5 oktober i.v.m. staking

Maandag

Het is u ongetwijfeld niet ontgaan dat leerkrachten van basisscholen zich ernstig zorgen maken over de toekomst van het primair onderwijs in Nederland. Door lage salarissen en hoge werkdruk is het beroep van leraar onaantrekkelijk geworden. lees verder »

Studiedag SKOBOS

Woensdag

Op vrijdag 22 september aanstaande vindt de jaarlijkse studiedag plaats voor alle personeelsleden van SKOBOS. lees verder »

Vakanties en vrije dagen

Woensdag

Op onze website is nu ook een overzicht te vinden van alle vakanties en studiedagen in het schooljaar 2017-2018. U kunt deze vinden onder het kopje "Ouders". lees verder »

Nieuw schooljaar

Woensdag

Na een lange zomervakantie mogen we a.s. maandag beginnen aan een nieuw schooljaar.
Een speciaal welkom aan twee nieuwe collega's op onze school: Judie en Sanne. En natuurlijk ook aan alle nieuwe leerlingen. lees verder »

Opbrengst inzamelactie voor CliniClowns

Maandag

Oude mobiele telefoons en lege cartridges kunt u bij ons inleveren. Daarmee sparen we het milieu en steunen we de CliniClowns. Elke ingeleverde telefoon levert € 3,- op en een cartridge € 0,40. lees verder »

Bizzworld

Bizzworld

Maandag

De leerlingen van groep 8 hebben de afgelopen weken gewerkt aan het project "Bizzworld".
Dit is een ondernemersspel waarbij leerlingen in groepjes bedrijven oprichten die "vriendschapsbandjes" gaan verkopen. Vier weken lang zijn deze bedrijven bezig geweest met ontwerpen, financiering, productie, marketing en presentatie. Bij Bizzworld worden de leerlingen geholpen door een begeleider die thuis is in de wereld van het ondernemen. Vaak wordt hierbij gebruik gemaakt van de kennis en vaardigheden van één van de ouders.
Dit jaar zijn we op een uitstekende manier begeleid door Pierre Kuijpers, die zelf werkzaam is bij de Rabobank.
Als afsluiting van dit project hebben de leerlingen van groep 8 afgelopen vrijdag een bezoek gebracht aan de Rabobank Oirschot, waar zij ook een rondleiding kregen.
Aan het eind van deze rondleiding ontvingen de leerlingen hun Bizzworld certificaat.
We willen Pierre en de Rabobank Oirschot hartelijk danken voor hun medewerking! lees verder »