Praktische informatie

Schooljaar 2023-2024

Kleding/schoenen
In de maanden dat de temperaturen weer oplopen, zien we op school dat een aantal kinderen (teen)slippers aan hebben. Er gebeuren echter regelmatige kleine ongelukjes, omdat kinderen met teenslippers aan eerder vallen/struikelen. We willen u dan ook vragen om uw kind(eren) op school schoenen of sandalen aan te laten doen. Ook naveltruitjes en hele korte hesjes/topjes zijn meer geschikt om thuis te dragen en niet op school.

Gevonden voorwerpen
De gevonden voorwerpen worden verzameld in de gevonden voorwerpen kist. We adviseren u om de spullen zoveel mogelijk van naam te voorzien. Voor verdere vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.

Hoofdluis
Op Kindcentrum de Plataan is een ‘luizenteam’ actief. Alle leerlingen van de school worden na iedere vakantie op hoofdluis gecontroleerd. Indien bij uw kind hoofdluis is geconstateerd, neemt de leerkracht contact met u op. Mocht u tussentijds constateren dat uw kind hoofdluis heeft, dan verzoeken wij u vriendelijk dat bij de leerkracht te melden. Als er in een groep hoofdluis wordt geconstateerd krijgen alle kinderen van die groep een brief (per mail) mee naar huis, het ‘Hoofdluisalarm’.

Schoolfotograaf
Jaarlijks komt de schoolfotograaf in mei/juni op onze school om individuele foto’s en groepsfoto’s te maken. Ook is het mogelijk om een foto te laten maken van de broers en zussen die bij ons op Kindcentrum de Plataan zitten.