Missie en visie van de Plataan

Ruimte om te groeien

Onze missie

Kinderen kunnen zich het beste ontwikkelen in een prettige, fijne atmosfeer.  Wij geloven dat veiligheid, orde, rust, structuur, een beroep doen op nieuwsgierigheid en uitdagen hier de belangrijkste ingrediënten voor zijn. Door ons onderwijs met deze ingrediënten in te richten bieden we kinderen de mogelijkheid zich te ontwikkelen in hun eigen talent en persoonlijkheid. We geven ze de ruimte om te kunnen groeien. 
 

'Kinderen horen met plezier naar school te komen en goed voorbereid en met vertrouwen naar het voortgezet onderwijs te gaan. En ook daarna zien we ze graag nog een keertje bij ons terug.’

Onze visie

Om een prettige, veilige leer- en ontwikkelomgeving te creëren die kinderen uitdaagt gaan we uit van elf belangrijke en voor ons leidende principes.

Ons onderwijs:

 1. Geeft ruimte aan leerkrachten en leerlingen om te groeien.
 2. Is afgestemd op de behoeften van leerkrachten en leerlingen.
 3. Doet een beroep op de talenten van leerkrachten en leerlingen.
 4. Is gericht op eigenaarschap van leerlingen en leerkrachten (iedereen neemt verantwoordelijkheid).
 5. Bevat een goede balans tussen vaardigheden en kennis.
 6. Is gericht op intensieve samenwerking bij zowel leerlingen als leerkrachten;
 7. Is gericht op leerlijnen en wordt ondersteund door methodes die we zien als bronnenmateriaal.
 8. Wordt beter doordat we gebruik maken van kennis en ervaringen van ouders.
 9. Wordt gegeven in een veilige pedagogische setting voor kinderen en een veilige werkomgeving voor leerkrachten.
 10. Wordt gegeven in een uitdagende omgeving.
 11. Kent een open communicatie tussen alle betrokkenen.

Doordat we ons laten leiden door deze principes willen we ervoor zorgen dat we kinderen opleiden tot nieuwsgierige burgers met zelfvertrouwen. En tot individuen die de juiste bagage hebben om een eigen toekomst tegemoet te gaan.