Missie en visie van de Plataan

Ruimte om te groeien

'Ruimte om te groeien'

Op de Plataan leren we en werken we vanuit:

''RUIMTE OM TE GROEIEN” 

De volgende drie kernwaarden staan daarbij centraal binnen ons Kindcentrum:

Inspiratie - Vertrouwen - Aandacht

Missie en visie

Samen hebben we de volgende missie geformuleerd: 'Op de Plataan willen wij kinderen ruimte, aandacht en vertrouwen geven om zich te ontwikkelen tot waardevolle burgers, door middel van een gestructureerd en inspirerend aanbod.'

Deze missie is uitgewerkt in onze visie:  We willen onze kinderen voorbereiden op de eisen die deze tijd aan ze stelt. Onze maatschappij verandert in een hoog tempo van een kennis- naar een netwerkmaatschappij. Deze verandering vraagt van de leerlingen andere vaardigheden en van de school een hierbij passend aanbod. Dit passende aanbod willen we realiseren door het uitwerken en concretiseren van onderstaande visie. 

Visie onderwijs op de Plataan.  

We hechten waarde aan een pedagogisch klimaat waarin wederzijds respect, veiligheid en een open omgang met elkaar centraal staan. Dit vormt de basis voor een veilige omgeving waarvoor we samen verantwoordelijk zijn.  Kinderen voldoende basiskennis, vaardigheden en vertrouwen bieden door een balans tussen kennisoverdracht en zelf ervaren, ontdekken en ontwikkelen. Een plek waar kinderen zich veilig voelen en mogen zijn wie ze zijn.  

Visie kinderopvang op de Plataan. 

Middels een doordachte pedagogische aanpak zorgen we ervoor dat kinderen spelenderwijs op allerlei gebieden hun talenten ontdekken en verder ontwikkelen.  Kinderen ontwikkelen zich optimaal door te onderzoeken-ontwerpen-ondernemen  

  • Er is ruimte voor kinderen om te ontdekken
  • Het aanbod is afgestemd op de behoefte van de kinderen
  • Biedt een rijke omgeving 

Vanuit onze visie en identiteit bieden we op de Plataan onderwijs en opvang. Vanuit de kinderopvang worden de ambities vorm gegeven vanuit KoreinKinderplein middels de wettelijke verplichte pedagogische beleidsplannen.