Klachtenregeling bij de Plataan

Voor als het nodig is

Heeft u vragen, kritische opmerkingen of maakt u zich zorgen over uw kind? U kunt altijd terecht bij de leerkracht. Is de leerkracht niet de juiste persoon voor u om mee te praten of is het gesprek met hem of haar niet afdoende geweest? Neem dan contact op met de intern begeleider Monique van Ooyen of de directeur van de Plataan Annemarie van Aken. Ook voor zaken op schoolniveau kunt u bij de directeur terecht. De directeur zal wanneer u met elkaar in gesprek bent geweest kijken welke stappen er verder nodig zijn.

Hebben deze gesprekken volgens u te weinig effect? Neem dan contact op met het College van Bestuur van SKOBOS. Tenslotte kunt u een klacht indienen bij de Klachtencommissie Katholiek Onderwijs in Den Haag.