Klachtenregeling bij Kindcentrum de Plataan

Voor als het nodig is

Soms zijn er vertrouwelijke onderwerpen of klachten die u wilt bespreken. Het eerste aanspreekpunt hiervoor is altijd de groepsleerkracht. Wanneer het voor u niet mogelijk is met hem of haar te praten of het gesprek met de leerkracht verloopt niet naar tevredenheid, neem dan contact op met Annemarie van Aken, directeur van Kindcentrum de Plataan.

Vertrouwenspersoon en klachtenbehandeling

Zijn de leerkracht en de directeur voor u, vanwege de aard van het onderwerp, niet de juiste personen om mee te praten? Dan kunt u contact opnemen met Stijntje van Ham of Miranda van Kleef, de interne vertrouwenspersonen op ons kindcentrum.

Kinderen, ouders of medewerkers kunnen bij juf Stijntje of juf Miranda terecht met (schoolgerelateerde) klachten of problemen. Alles wat besproken wordt, is vertrouwelijk. Naast een luisterend oor biedt juf Stijntje of juf Miranda ondersteuning bij het bespreekbaar maken van het probleem. Zij geven informatie over mogelijke vervolgstappen, kunnen eventueel doorverwijzen naar een externe vertrouwenspersoon of commissie en begeleiden de verdere procedure op school. 

Om ervoor te zorgen dat de leerlingen weten wie de interne vertrouwenspersonen zijn en wat zij voor hen kunnen doen, brengen juf Stijntje en juf Miranda jaarlijks een bezoek aan alle klassen. Zij leggen dan uit wat hun taak is en hoe de kinderen hen kunnen bereiken.

Pesten
Als er sprake is van pesten op school kunnen kinderen, ouders en medewerkers terecht bij het aanspreekpunt pesten. Op onze school zijn dat dezelfde personen als de interne vertrouwenspersonen.

De interne vertrouwenscontactpersoon bespreekt met betrokkene(n) welke stappen er gezet kunnen gaan worden en kan u indien nodig doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon. Alleen met uw toestemming kunnen zij informatie verstrekken aan derden.

Interne vertrouwenscontactpersonen: 
Stijntje van Ham en Miranda van Kleef

Externe vertrouwenscontactpersonen: 
Mevr. A. Vugts-Kuiper        0499 – 323106    
Dhr. W. van Nunen             0499 – 570260

Miranda van Kleef
Miranda van Kleef
Stijntje van Ham
Stijntje van Ham

Coördinator sociale veiligheid

Naast de vertrouwenspersoon hebben we op Kindcentrum de Plataan ook een coördinator sociale veiligheid. Dat is Stijntje van Ham. De coördinator ziet erop toe dat het protocol sociale veiligheid gevolgd wordt. Meer hierover kunt u lezen onder Veiligheid op deze website.

Schoolongevallenverzekering

Het schoolbestuur heeft een collectieve schoolongevallenverzekering afgesloten. De verzekering voor de leerlingen is van kracht tijdens schooluren, tijdens evenementen in schoolverband en ook als de kinderen naar school en naar huis gaan. Ouders die ouderhulp verlenen vallen ook onder deze verzekering tijdens de activiteit

Wettelijke aansprakelijkheid

De aanname dat de school aansprakelijk is voor alle gevallen van schade veroorzaakt door (het gedrag) een leerling tijdens de schooluren is niet juist.

In voorkomende gevallen zijn de ouders aansprakelijk voor de veroorzaakte schade.

Het is dus van belang dat ouders een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering afsluiten, die hun eigen aansprakelijkheid en die van hun kind(eren) dekt.