Kindcentrum de Plataan en ouders

Van alles op de hoogte

Zit uw kind op Kindcentrum de Plataan? Dan houden we graag goed contact met u, zodat u op de hoogte bent van wat we op ons Kindcentrum doen. U bent voor ons een belangrijke partner. Samen met u kunnen we het onderwijs creëren dat uw kind nodig heeft.

Deze website is een van onze communicatiekanalen. Hier vindt u bijvoorbeeld informatie over activiteiten, de Ouderraad, vakanties en schooltijden. Kunt u niet de informatie vinden die u zoekt? Vraag er dan op het Kindcentrum naar. Of neem contact op via deplataan@skobos.nl of 0499 - 55 03 45.

‘Het is een van de pijlers in onze visie dat we goed contact houden met ouders. Niet alleen voor het vragen van hulp, maar ook voor het delen van kennis en ervaringen. Daarmee maken we het onderwijs beter.’