Pauzemomenten

Eten, spelen en ontspannen

De kleine pauze

De baby’s, peuters en BSO-kinderen krijgen fruit en crackers met gezond beleg aangeboden.
De kinderen van groep 0 t/m 8 nemen zelf fruit en drinken voor de kleine pauze mee naar school en zij nemen ook hun eigen lunch en het drinken hiervoor mee naar school. Het drinken voor bij de lunch wordt in koelkasten bewaard.
De kleuters eten gezamenlijk fruit in de groep. De kinderen van groep 3 t/m 8 eten hun fruit in de kleine pauze. Alle kinderen drinken iets in hun eigen groep.

De grote pauze

Als uw kind tussen de middag overblijft, moet dat enerzijds goed geregeld en anderzijds leuk zijn voor de kinderen. Kinderen mogen kosteloos overblijven of ze gaan thuis eten. In de praktijk komt het er op neer, dat eigenlijk bijna alle kinderen in de klas blijven lunchen. Enkele kinderen lunchen thuis. U kunt veranderingen doorgeven aan de leerkracht. Wanneer uw kind op school blijft lunchen, dan neemt het kind vanuit thuis een lunchpakket mee. 

Hoe organiseren we het?
De onderbouwgroepen eten onder leiding van de leerkracht hun lunch op tussen 11.45 uur en 12.15 uur. De bovenbouwgroepen eten onder leiding van de leerkracht van 12.00 uur tot 12.15 uur in de klas. Kinderen die dan nog niet klaar zijn, krijgen nog wat extra lunchtijd. 
Na het eten is er tijd voor ontspanning en mogen de kinderen binnen en buiten spelen o.l.v. medewerkers of vrijwilligers van Kindcentrum de Plataan. Alle drie de kleutergroepen spelen buiten. Op enkele dagen zorgt Do-It voor de groepen 3 t/m 8 voor een sportaanbod tussen de middag. Kinderen mogen hieraan mee doen.  

Schoolfruit en schoolmelk

Na aanmelding kunnen we in aanmerking komen voor de levering van schoolfruit. We ontvangen dan gedurende 20 weken gratis groenten en fruit voor 3 dagen per week. Als dit het geval is, leest u in Social Schools wanneer dit geleverd wordt. Ook komen we in aanmerking voor schoolmelk, die tijdens de lunch in een zelf meegebrachte beker geschonken kan worden.