Lunchpauze

Eten, spelen en ontspannen

Onze middagpauze is van 12.00 tot 12.45 uur. Onder professionele begeleiding van pedagogisch medewerkers en leerkrachten kunnen de kinderen van de Plataan dan eten, spelen en ontspannen.

Als uw kind tussen de middag overblijft, moet dat enerzijds goed geregeld en anderzijds leuk zijn voor de kinderen. Kinderen mogen kosteloos overblijven of ze gaan thuis eten. In de praktijk komt het er op neer, dat eigenlijk bijna alle kinderen in de klas blijven lunchen. Enkele kinderen lunchen thuis. U kunt veranderingen doorgeven aan de leerkracht. Wanneer uw kind op school blijft lunchen, dan neemt het kind vanuit thuis een lunchpakket mee. 

Hoe organiseren we het?
De onderbouwgroepen eten onder leiding van de leerkracht hun lunch op tussen 11.45 uur en 12.15 uur. De bovenbouwgroepen eten onder leiding van de leerkracht van 12.00 uur tot 12.15 uur in de klas. Kinderen die dan nog niet klaar zijn, krijgen nog wat extra lunchtijd. Tijdens de Coronamaatregelen was er meer spreiding in pauzes en op die momenten veranderen de lunchtijden.
Na het eten is er tijd voor ontspanning en mogen de kinderen binnen en buiten spelen o.l.v. medewerkers of vrijwilligers van de Plataan. Alle kleutergroepen spelen buiten. Op enkele dagen zorgt Do-It voor de groepen 3 t/m 8 voor een sportaanbod tussen de middag. Kinderen mogen hieraan mee doen.