Ondersteuning op Kindcentrum de Plataan

Wat heeft een kind nodig?

Handelingsgericht werken

We werken op Kindcentrum de Plataan handelingsgericht. Dat betekent dat we systematisch het onderwijsaanbod afstemmen op de onderwijs- en ontwikkelingsbehoeften van de kinderen. Door goed te kijken naar ieder kind en de stimulerende en belemmerende factoren te noteren in groepsoverzichten, kunnen we het onderwijs op niveau afstemmen.

‘Om de juiste oplossingen te vinden voor leerlingen is een positieve benadering cruciaal. Uitgaan van mogelijkheden zorgt voor het ontstaan van nieuwe mogelijkheden.’

Ondersteuningsarrangementen

Op Kindcentrum de Plataan stellen we alles in het werk om aan de onderwijsbehoeften van onze leerlingen te voldoen, maar soms komt het voor dat we hierbij extra ondersteuning nodig hebben. Is dat het geval, dan informeren we ouders en werken we samen aan een oplossing. Naar aanleiding daarvan kan de school extra middelen aanvragen voor specifieke ondersteuning. Die aanvraag is altijd het resultaat van samenspraak tussen de leerkracht, de interne begeleider en ouders. Bij het doen van de aanvraag maken we gebruik van het groeidocument en schakelen we, wanneer nodig, externe deskundigen in.

Bekijk ons Schoolondersteuningsprofiel (SOP) en de kortere samenvatting.

Ondersteuningsteam
Op de scholen is een ondersteuningsteam (OT) samengesteld, bestaande uit de generalist Team Wijzer, de jeugdverpleegkundige van de GGD en de intern begeleider van school. Zij hebben een aantal keer per jaar een OT-overleg. Het is een laagdrempelige vorm van hulpverlening voor zowel scholen als leerlingen en hun ouders/opvoeders. Zowel de school als de leerling of zijn/haar ouders kunnen een vraag neerleggen bij het OT.

Indien nodig komt er een plan van aanpak. Hierin wordt afgesproken hoe de ondersteuning vorm krijgt. De intern begeleider helpt u graag verder.

Preventieteam

Op ons kindcentrum is er een inloopspreekuur van jeugdverpleegkundigen van GGD Brabant-Zuidoost en jeugdhulpverleners van WIJzer-Oirschot. Het zogeheten preventieteam is op een vast moment in de week op ons kindcentrum aanwezig. Ouders en medewerkers van het kindcentrum kunnen bij twee vaste gezichten terecht met vragen over opgroeien, opvoeden en gezondheid van kinderen van 0 tot 13 jaar.
Of u nu een grote of kleine vraag hebt, of even van gedachten wilt wisselen, loop gerust bij ze binnen.

Op vrijdagochtend van 08.00 uur tot 10.00 uur zijn Annemieke Oomen (jeugdverpleegkundige GGD Brabant-Zuidoost) en Peggy Starrowsky (jeugdhulpverlener WIJzer-Oirschot) aanwezig. 

Contactgegevens zijn: a.van.haaren@ggdbzo.nl & p.starrowsky@wijzer-oirschot.nl