Ondersteuning op de Plataan

Wat heeft een kind nodig?

Handelingsgericht werken

We werken op de Plataan handelingsgericht. Dat betekent dat we systematisch het onderwijsaanbod afstemmen op de onderwijsbehoeften en ontwikkelingsbehoeften van de kinderen. Door goed te kijken naar ieder kind en de stimulerende en belemmerende factoren te noteren in groepsoverzichten kunnen we het onderwijs op niveau afstemmen.

‘Om de juiste oplossingen te vinden voor leerlingen is een positieve benadering cruciaal. Uitgaan van mogelijkheden zorgt voor het ontstaan van nieuwe mogelijkheden.’

Ondersteuningsarrangementen

Bij de Plataan stellen we alles in het werk om aan de onderwijsbehoeften van onze leerlingen te voldoen, maar soms komt het voor dat we hierbij extra ondersteuning nodig hebben. Is dat het geval, dan informeren we ouders en werken we samen aan een oplossing. Naar aanleiding daarvan kan de school extra middelen aanvragen voor specifieke ondersteuning. Die aanvraag is altijd het resultaat van samenspraak tussen de leerkracht, de interne begeleider en ouders. Bij het doen van de aanvraag maken we gebruik van het groeidocument en schakelen we, wanneer nodig, externe deskundigen in.

Bekijk ons Schoolondersteuningsprofiel (SOP) en de kortere samenvatting.