Leerlingenraad

Meedenken over én met school

Op Kindcentrum de Plataan hebben we een leerlingenraad. Hierin zitten kinderen uit groep 5 t/m 8 en zij gaan een aantal keer per jaar in gesprek met de directeur van het Kindcentrum. Dan praten en denken ze mee over allerlei zaken op school en op de BSO. Denk aan buitenspelen, trakteren, pesten en ruzie maken, spelmateriaal voor in de pauzes. De kinderen vertegenwoordigen hun eigen groep en zetten zich in voor de andere groepen. Via Social Schools houden we u op de hoogte van de overlegmomenten en vertellen we u wat er besproken is.