Schooltijden

Wanneer ben je hier?

Schooltijden

De schooltijden op de Plataan zijn als volgt:

Maandag 08:30 - 12:00 uur 13:15 - 15:15 uur
Dinsdag 08:30 - 12:00 uur 13:15 - 15:15 uur
Woensdag 08:30 - 12:15 uur  
Donderdag 08:30 - 12:00 uur 13:15 - 15:15 uur
Vrijdag 08:30 - 12:00 uur * 13:15 - 15:15 uur **

* De leerlingen uit groep 1 zijn iedere vrijdag vrij.
** De leerlingen uit groep 2 t/m 4 zijn iedere vrijdagmiddag vrij.

Gezellig samen een boterham eten

Samen met Korein bieden wij tussenschoolse opvang aan. Onder professionele begeleiding van pedagogisch medewerkers en leerkrachten kunnen de kinderen van de Plataan eten, spelen en ontspannen.

Kinderen van groep 3 tot en met 8
Zij eten samen met hun leerkracht van 12.00 tot 12.15 uur in de klas. Afhankelijk van de aantallen zetten we twee groepen bij elkaar. Na 12.15 uur kunnen de kinderen binnen of buiten ontspannen onder leiding van vaste pedagogisch medewerkers.

Kinderen van groep 1 en 2
De kleuters van de twee groepen eten samen met twee pedagogisch medewerkers. Na 15 tot 20 minuten mogen de kinderen die hun lunch op hebben, beginnen met de activiteiten. De andere kinderen eten op hun gemak verder. Kinderen uit de onderbouw die na een kwartier nog niet klaar zijn met lunchen, sluiten hier dan bij aan. Eén pedagogisch medewerker heeft dan de leiding over deze groep.

Aanmelden en meer informatie
Aanmelden voor de tussenschoolse opvang kan bij Korein via de volgende twee links: Tussenschoolse opvang of Mijn Ouderportaal.
Mocht u vragen hebben over de tussenschoolse opvang, dan kunt u contact opnemen met Maria de Kroon via telefoonnummer 040 - 294 89 89. Zij is de coördinator van de tussenschoolse opvang.