Communicatie en contact bij Kindcentrum de Plataan

Van alles op de hoogte

We vinden het belangrijk om u als ouder goed op de hoogte te houden van de ontwikkeling van uw kind. Ook vinden we het prettig wanneer u ons informeert. Een open communicatie tussen ons kindcentrum en ouders draagt bij aan beter en passender onderwijs.

Social Schools

Door het gebruik van deze schoolapp, laten we de communicatie tussen ouders en school zoveel mogelijk via één kanaal verlopen. Via de app, kunnen leerkrachten informatie eenvoudig met ouders delen, kunnen we veiliger communiceren en is de privacy van ouders en kind(eren) beter gewaarborgd. De app kan op een mobiele telefoon, tablet, laptop en desktop geïnstalleerd worden. Wanneer uw kind gestart is op onze school, krijgt u een koppelcode. Met deze code kunt u een account aanmaken en inloggen. Vervolgens bent u lid van de groep van uw kind(eren) en van de algemene schoolgroep.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Met alle moderne media is het registreren en verspreiden van persoonlijke informatie niet meer weg te denken. In mei 2018 is de Wet bescherming persoonsgegevens vastgesteld. SKOBOS heeft richtlijnen opgesteld voor het onderwijs. Bij het aanmelden van kinderen in Social Schools vragen we aan de ouders of verzorgers eenmalig toestemming voor het verspreiden van beeldmateriaal. Als u geen toestemming geeft voor het verspreiden, zullen we er als school op toezien dat dit niet gebeurt.

  Wijzigingen

  Adreswijzigingen
  Als uw adres, uw email of uw telefoonnummer wijzigt, vinden wij het fijn als u dit even aan de leerkracht doorgeeft of bij de kinderopvang via het ouderportaal als u hiervan gebruik maakt.

  Gescheiden ouders
  In het geval dat er sprake is van een scheiding, willen we als school beide ouders informeren. Schriftelijke informatie gaat in ieder geval naar de verzorgende ouder van het kind. In de meeste gevallen gaat via deze ouder de informatie door naar de ‘niet verzorgende ouder’. Mochten die omstandigheden niet het geval zijn, kan de niet verzorgende ouder contact opnemen met de school om afspraken te maken over hoe de informatiestroom geregeld wordt. We zullen de niet verzorgende ouder van informatie voorzien tenzij er wettelijke regelingen zijn die dit niet toestaan.

  Heeft u vragen n.a.v. het bovenstaande neem dan contact op met de directeur.

  Rapporten en gesprekken

  De momenten waarop we rapporten uitgeven vormen de leidraad in onze communicatie. De kleutergroepen werken middels MijnKleutergroep. In de groepen 3 t/m 8 werken we middels MijnRapportfolio. Alle kinderen en ouders kunnen twee keer per jaar het rapport inzien. De eerste publicatie vindt plaats in januari/februari en de tweede publicatie vindt plaats in juni/juli. Aan het begin van het schooljaar (voor de herfstvakantie) vinden er kennismakingsgesprekken plaats. Bij de publicatie van het eerste rapport nodigen we u uit voor een oudergesprek. Heeft u naar aanleiding van het laatste rapport behoefte aan een gesprek, neem dan contact op met de leerkracht.

  Groep 8

  De communicatie over de ontwikkeling van onze leerlingen in groep 8 verloopt ietsje anders. Zit uw kind in groep 8, dan krijgt hij of zij ook in januari of februari het eerste rapport. Daarna volgt er een adviesgesprek voor het voortgezet onderwijs. Later in het jaar ontvangt de leerling een tweede rapport. Heeft u of de leerkracht na het tweede rapport behoefte aan een gesprek, dan wordt daarvoor een moment gepland.