Communicatie en contact bij de Plataan

Van alles op de hoogte

We vinden het belangrijk om u als ouder goed op de hoogte te houden van de ontwikkeling van uw kind. Ook vinden we het prettig wanneer u onsĀ  informeert. Een open communicatie tussen ons kindcentrum en ouders draagt bij aan beter en passender onderwijs.

Rapporten en gesprekken

De momenten waarop we rapporten uitgeven vormen de leidraad in onze communicatie. De kinderen van groep 3 tot en met 7 krijgen drie keer per jaar een rapport: het eerste komt in november of december, het tweede in april en het derde rapport krijgen de kinderen twee weken voor de schoolvakantie. Bij het eerste en tweede rapport nodigen we u uit voor een oudergesprek. Heeft u naar aanleiding van het derde rapport behoefte aan een gesprek, neem dan contact op met de leerkracht.

Groep 8

De communicatie over de ontwikkeling van onze leerlingen in groep 8 verloopt ietsje anders. Zit uw kind in groep 8, dan krijgt hij of zij ook in november of december het eerste rapport. Daarna volgt er een adviesgesprek voor het voortgezet onderwijs. Later in het jaar ontvangt de leerling een tweede rapport. Heeft u of de leerkracht na het tweede rapport behoefte aan een gesprek, dan wordt daarvoor een moment gepland.