Onderwijs op Kindcentrum de Plataan

Werken aan ontwikkeling

Groep 1 en 2: werken met leerarrangementen

In groep 1 en 2 werken we met leerarrangementen. Voorbeelden daarvan zijn de bouw, sprookjes, ruimte en dokter. Ook spelen we in op de seizoenen en behandelen we onderwerpen als Sinterklaas, kerst en de Kinderboekenweek. Welk leerarrangement er ook centraal staat, er komen steeds cognitieve, sociaal-emotionele en creatieve vaardigheden aan de orde. Het werken met leerarrangementen wordt in de hogere groepen uitgebreid met arrangementen die meer gericht zijn op de 21-eeuwse vaardigheden.

Groep 3 tot met 8: leerstofjaarklassysteem

Vanaf groep 3 passen we het leerstofjaarklassysteem toe. Dat betekent dat de leerlingen in een groep hetzelfde onderwijs krijgen aangeboden. Omdat we binnen dit systeem willen inspelen op de verschillen tussen kinderen gebruiken we methodes die daar veel mogelijkheden toe bieden. Met behulp van die methodes en groepsplannen en groepsoverzichten kunnen we de leerstof zoveel als mogelijk afstemmen op de verschillende niveaus binnen de groep. Ook zijn we binnen het leerstofjaarklassysteem meer en meer aan het werken met leerarrangementen gericht op vaardigheden van de 21e eeuw.

Bewegingsonderwijs

De peuters van peuterwerk en de peutergroep bewegen in de gymzaal op het Kindcentrum. Zij krijgen daar activiteiten aangeboden passend bij hun leeftijd en ontwikkeling. Zij spelen ook buiten op hun “eigen” speelplek waarop een klim- en klauterparcours staat.

De leerlingen van groep 1-2 hebben dagelijks bewegingsonderwijs. Afhankelijk van het jaargetijde en het weer zijn deze activiteiten op de speelplaats of in de gymzaal op het Kindcentrum. Behalve het vrij spel zowel binnen als buiten, krijgen zij 1x per week een begeleide gymles van de vakleerkracht gym.

Leerlingen van groep 3 t/m 8 hebben 1 keer per week anderhalf uur bewegingsonderwijs op het rooster, waarvan 1 uur effectieve bewegingstijd is. We maken gebruik van gymzaal ‘de Halm’. De lessen worden gegeven door de vakleerkracht gym op donderdag en vrijdag. Daarnaast wordt er op dinsdag door de vakleerkracht gym ook nog een kort beweegmoment op school gegeven.

Tijdens de gymles zijn de kinderen verplicht om sportkleding te dragen. Sieraden, horloges, brillen en dergelijke doen ze tijdens de gymlessen af.

Vanuit de gemeente Oirschot is Do-It actief. Zij verzorgen met betrekking tot bewegingsonderwijs workshops en leveren materialen. Kindcentrum de Plataan maakt hier ook gebruik van voor de lessen bewegingsonderwijs. Do-It organiseert één keer per week pauzesport op het Kindcentrum voor de groepen 3 t/m 8.

‘Onderwijs moet van deze tijd zijn, het moet aansluiten bij de maatschappij. Daarom is het belangrijk dat we ook buiten de school op onderzoek uit gaan. En dat we dat ‘buiten’ naar binnen brengen.’

De vaardigheden van de 21e eeuw

De wereld verandert in een rap tempo. Het is belangrijk dat het onderwijs met deze veranderingen mee beweegt. Naast rekenen en taal, de vakken die onze basis vormen, is het van belang dat we ook aandacht besteden aan vaardigheden als samenwerken, probleemoplossend denken, creativiteit en sociale vaardigheden. De komende jaren is dit voor Kindcentrum de Plataan een belangrijk speerpunt. Het werken met leerarrangementen en het evenwicht bewaren tussen kennis en vaardigheden staan hierin centraal, evenals het inspelen op de onderwijsbehoeften van leerlingen.

Taakspel

Op Kindcentrum de Plataan werken we in alle groepen met Taakspel. Dit is een groepsgerichte werkwijze om leerlingen te leren zich beter aan de klassenregels te houden. Hierdoor vermindert onrustig en storend gedrag. Taakspel beïnvloedt ook het taakgerichte gedrag van leerlingen, waardoor er dus beter en efficiënter gewerkt wordt in de groep met meer kans op betere scores als gevolg. Bovendien verbetert het klassenklimaat, doordat er op een positieve manier met elkaar wordt omgegaan. Het gewenste gedrag wordt namelijk op een positieve manier beloond door het geven van complimenten en het ongewenste gedrag wordt genegeerd.