Onderwijs op de Plataan

Werken aan ontwikkeling

Groep 1 en 2: werken met thema’s en leerarrangementen

In groep 1 en 2 werken we met thema’s en projecten. Voorbeelden van thema’s zijn de bouw, sprookjes, ruimte en dokter. Ook spelen we in de projecten in op de seizoenen en behandelen we thema’s als Sinterklaas, kerst en de Kinderboekenweek. Welk thema of project er ook centraal staat, er komen steeds cognitieve, sociaal-emotionele en creatieve vaardigheden aan de orde. Het werken met thema’s en projecten breiden we de komende jaren uit naar het werken met leerarrangementen die gericht zijn op 21e eeuwse vaardigheden.

Groep 3 tot met 8: leerstofjaarklassysteem

Vanaf groep 3 passen we het leerstofjaarklassysteem toe. Dat betekent dat de leerlingen in een groep hetzelfde onderwijs krijgen aangeboden. Omdat we binnen dit systeem willen inspelen op de verschillen tussen kinderen gebruiken we methodes die daar veel mogelijkheden toe bieden. Met behulp van die methodes en groepsplannen en groepsoverzichten kunnen we de leerstof zoveel als mogelijk afstemmen op de verschillende niveaus binnen de groep. Ook zijn we binnen het leerstofjaarklassysteem meer en meer aan het werken met leerarrangementen gericht op vaardigheden van de 21e eeuw.

‘Onderwijs moet van deze tijd zijn, het moet aansluiten bij de maatschappij. Daarom is het belangrijk dat we ook buiten de school op onderzoek uit gaan. En dat we dat ‘buiten’ naar binnen brengen.’

De vaardigheden van de 21e eeuw

De wereld verandert in een rap tempo, kijk maar eens naar de veranderingen die smartphones en tablets ons hebben gebracht. Het is belangrijk dat het onderwijs met deze veranderingen mee beweegt. Naast rekenen en taal, de vakken die onze basis vormen, is het van belang dat we ook aandacht besteden aan vaardigheden als samenwerken, probleemoplossend denken, creativiteit en sociale vaardigheden. De komende jaren is dit voor de Plataan een belangrijk speerpunt. Het werken met leerarrangementen en het evenwicht bewaren tussen kennis en vaardigheden staan hierin centraal, evenals het inspelen op de onderwijsbehoeften van leerlingen.

Taakspel

Op de Plataan werken we in alle groepen met Taakspel. Dit is een groepsgerichte werkwijze om leerlingen te leren zich beter aan de klassenregels te houden. Hierdoor vermindert onrustig en storend gedrag. Taakspel beïnvloedt ook het taakgerichte gedrag van leerlingen, waardoor er dus beter en efficiënter gewerkt wordt in de groep met meer kans op betere scores als gevolg. Bovendien verbetert het klassenklimaat, doordat er op een positieve manier met elkaar wordt omgegaan. Het gewenste gedrag wordt namelijk op een positieve manier beloond door het geven van complimenten en het ongewenste gedrag wordt genegeerd.