Vakanties en vrije dagen

Even weg van Kindcentrum de Plataan

Bij het bepalen van het vakantierooster houden we rekening met de andere basisscholen in Oirschot en maken we een evenwichtige verdeling tussen les en vakantie in ons onderwijsjaar. Ook proberen we zoveel mogelijk vakanties gelijk te laten lopen met die van het voortgezet onderwijs en volgen we het provinciaal advies waar dat kan.

Een paar dagen in het jaar zijn er studiedagen en –middagen voor ons team. Op die dagen of middagen zijn de kinderen vrij. De data hiervoor vindt u in de agenda.