Kinderopvang bij Kindcentrum de Plataan

Onderwijs en opvang in één

De Plataan is een Kindcentrum. Dit betekent dat onderwijs en opvang samen zorgen voor één visie en een goede doorgaande leerlijn. Het voordeel is dat uw kind van 0 tot 13 jaar de begeleiding en aandacht krijgt die het nodig heeft.

Onze opvang bestaat uit dagopvang, peuterwerk (inclusief VE), voor en naschoolse opvang. Elke groep heeft eigen, vaste pedagogisch professionals. De dagopvang is standaard geopend van 7.30 tot 18.30 uur. De buitenschoolse opvang is geopend van 7.30 uur tot de school begint en aansluitend op de schooltijden tot 18.30 uur. In overleg is het mogelijk om gebruik te maken van de opvang vanaf 6.30 en tot 19.00 uur. Aan deze verruiming van de openingstijden zijn wel extra kosten verbonden.

De kinderopvang bij Kindcentrum de Plataan wordt verzorgd door Korein. Voor meer informatie kunt u terecht bij Marije van Zelst-Nak (locatiemanager Korein) of Annemarie van Aaken (directeur de Plataan). Mocht u een rondleiding willen aanvragen, dan kan dit via Korein | Rondleiding Rademekerstraat.