Veiligheid bij De Plataan

In én om het kindcentrum

Kinderen ontwikkelen zich wanneer zij zich veilig voelen, daarom is sfeer erg belangrijk. De Plataan is een plek waar leerlingen zich op hun gemak voelen, zichzelf durven zijn, zich geaccepteerd voelen en vertrouwen hebben in zichzelf en anderen. Elke dag werken we aan het behouden en versterken van het klimaat op ons kindcentrum.

Gezonde omgeving

Een veilige omgeving betekent voor ons ook een gezonde omgeving. Omdat de gezondheid van onze leerlingen en het personeel voorop staat is ons kindcentrum en het speelterrein een rookvrije omgeving en eten we in de pauze het liefste fruit.

Verkeersveiligheid en bedrijfshulpverlening

Ook besteden we aandacht aan een veilige verkeerssituatie en leer- en werkomgeving. We dragen het verkeersveiligheidslabel, geven in alle klassen verkeerslessen en doen mee aan ANWB Streetwise en de ANWB lichtbrigade. Om het leren en werken op ons kindcentrum zo veilig mogelijk te houden hebben we ruim voldoende bedrijfshulpverleners en medewerkers met een EHBO-diploma en zorgen we altijd voor een actueel ontruimingsplan dat we een paar keer per jaar oefenen.
Onze school beschikt over een Beleidsplan Verkeer en een Protocol Buitenschoolse Activiteiten.