Het bestuur van Kindcentrum de Plataan

Primair onderwijs bij SKOBOS

Kindcentrum de Plataan valt onder SKOBOS, de stichting die vijf scholen in Oirschot en omgeving beheert. We maken onze eigen keuzes, maar dat doen we binnen de kaders die SKOBOS voor alle vijf haar scholen creëert. Om invulling te geven aan eenduidig beleid en heldere aansturing is SKOBOS ingericht met een College van Bestuur, een Raad van Toezicht en een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Deze hebben een directe lijn naar onze directeur, onze Medezeggenschapsraad en het hele team van Kindcentrum de Plataan. Lees meer over SKOBOS op de website.