De medezeggenschapsraad en oudercommissie van de Plataan

Belangenbehartiging

De Medezeggenschapsraad

Voor een goed functionerende school is het belangrijk om rekening te houden met de wensen van ouders en personeel. Daarom heeft onze school, zoals iedere andere, een medezeggenschapsraad (MR). In de MR-vergaderingen wordt het beleid van school besproken; denk o.a. aan verbetering van het onderwijs, de besteding van de financiële middelen en organisatie van de groepen. Afhankelijk van de onderwerpen heeft de MR advies- of instemmingsrecht. Onze MR vergadert 8 keer per schooljaar. De data van de vergaderingen leest u in het Pluspuntje en op de website. Zowel de agenda als de goedgekeurde notulen zijn te vinden op de website. Via de MR kunt u uw stem laten horen en rechtstreeks invloed uitoefenen op het beleid van de school. Hebt u vragen of opmerkingen? Dan kunt u altijd bij een van de MR-leden terecht. Zij willen graag op de hoogte zijn en blijven over wat er onder ouders leeft en hoe u over bepaalde zaken denkt.

Meedoen en meebeslissen?

De MR blijft graag op de hoogte van wat er onder ouders en leerkrachten leeft. Zij wil dan ook weten hoe u over het onderwijs en het kindcentrum denkt. Neem contact op met één van de leden als u daarover opmerkingen heeft of benader ze met vragen.
Wilt u zelf in de MR? Dan kunt u zich hiervoor verkiesbaar stellen wanneer er een plek vrij komt. De MR maakt er altijd melding van wanneer er een plek beschikbaar komt. U kunt ons altijd benaderen per mail: pla.mr@skobos.nl

Weten wanneer de MR van de Plataan vergadert? Bekijk het overzicht hieronder of sla het Pluspuntje erop na.
Jaarlijks maakt de MR een verslag waarin de huidige stand van zaken en de ontwikkelingen van het laatste jaar zijn vastgelegd.

Medezeggenschapsraad

 • Ilse Franken

  MR-lid

 • Wesley Smetsers

  MR-lid

 • Desiree Vasen MR Kindcentrum De Plataan Oirschot Desiree Vasen

  MR-lid

 • Anneke van Dooren

  MR-lid Personeel

 • Britt Neggers

  MR-lid Personeel

 • Sanne van den Biggelaar

  MR-lid Personeel

Vergaderdata 2022-2023

 • 19 september 2022
 • 7 november 2022
 • 12 december 2022
 • 23 januari 2023
 • 13 maart 2023
 • 17 april 2023
 • 15 mei 2023
 • 3 juli 2023

Alle vergaderingen duren van 18.30 tot 20.00 uur en vinden in principe plaats op KC de Plataan in Oirschot.

Notulen

Laatste notulen schooljaar 2021-2022

04-07-2022

Notulen schooljaar 2022-2023