De medezeggenschapsraad en oudercommissie van de Plataan

Belangenbehartiging

De Medezeggenschapsraad

Voor een goed functionerende school is het belangrijk om rekening te houden met de wensen van ouders en personeel. Daarom heeft onze school, zoals iedere andere, een medezeggenschapsraad (MR). In de MR-vergaderingen wordt het beleid van school besproken; denk o.a. aan verbetering van het onderwijs, de besteding van de financiële middelen en organisatie van de groepen. Afhankelijk van de onderwerpen heeft de MR advies- of instemmingsrecht. Onze MR vergadert 8 keer per schooljaar. De data van de vergaderingen leest u in het Pluspuntje en op de website. Zowel de agenda als de goedgekeurde notulen zijn te vinden op de website. Via de MR kunt u uw stem laten horen en rechtstreeks invloed uitoefenen op het beleid van de school. Hebt u vragen of opmerkingen? Dan kunt u altijd bij een van de MR-leden terecht. Zij willen graag op de hoogte zijn en blijven over wat er onder ouders leeft en hoe u over bepaalde zaken denkt.

Meedoen en meebeslissen?

De MR blijft graag op de hoogte van wat er onder ouders en leerkrachten leeft. Zij wil dan ook weten hoe u over het onderwijs en het kindcentrum denkt. Neem contact op met één van de leden als u daarover opmerkingen heeft of benader ze met vragen.
Wilt u zelf in de MR? Dan kunt u zich hiervoor verkiesbaar stellen wanneer er een plek vrij komt. De MR maakt er altijd melding van wanneer er een plek beschikbaar komt. U kunt ons altijd benaderen per mail: pla.mr@skobos.nl

Weten wanneer de MR van de Plataan vergadert? Bekijk het overzicht hieronder of sla het Pluspuntje erop na.
Jaarlijks maakt de MR een verslag waarin de huidige stand van zaken en de ontwikkelingen van het laatste jaar zijn vastgelegd.

Medezeggenschapsraad

 • Wesley Smetsers

  MR-lid

 • Agnes Vugts

  MR-lid

 • Desiree Vasen MR Kindcentrum De Plataan Oirschot Desiree Vasen

  MR-lid

 • Anneke van Dooren

  MR-lid Personeel

 • Britt Neggers

  MR-lid Personeel

 • Sanne van den Biggelaar

  MR-lid personeel

Vergaderdata 2021-2022

 • 27 september 2021
 • 1 november 2021
 • 6 december 2021
 • 31 januari 2022
 • 14 maart 2022
 • 11 april 2022
 • 30 mei 2022
 • 4 juli 2022

Alle vergaderingen duren van 18.30 tot 20.00 uur en vinden in principe plaats op KC de Plataan in Oirschot.

Notulen

Laatste notulen schooljaar 2020-2021
12-07-2021

Notulen schooljaar 2021-2022

27-09-2021

01-11-2021

06-12-2021

31-01-2022

14-03-2022