Activiteiten en projecten

Even wat anders

Bibliotheek
Met de plaatselijke bibliotheek hebben we afspraken over het lenen van collecties. In het kader van leesbevordering doen een aantal groepen van Kindcentrum de Plataan mee aan het leesproject ‘De Rode Draad’. Ook organiseert Kindcentrum de Plataan activiteiten rondom de Kinderboekenweek en plannen we activiteiten rondom leesbevordering.

Er is een eigen schoolbibliotheek die regelmatig wordt aangevuld met nieuwe boeken.

Buitenschoolse activiteiten
Onderwijs op Kindcentrum de Plataan beperkt zich niet enkel tot lessen binnen het gebouw en/of het speelterrein, maar soms worden er ook lessen buiten de school verzorgd. Bij alle activiteiten zijn begeleiders nodig, het aantal is uiteraard afhankelijk van de leeftijdsgroep en de soort activiteiten. Voor het bepalen van het aantal begeleiders zijn er binnen Kindcentrum de Plataan en SKOBOS richtlijnen opgesteld.

Als er zwaarwegende redenen zijn om uw kind niet te laten deelnemen aan een activiteit dient u contact op te nemen met de directeur.

Gemeente
Kindcentrum de Plataan werkt samen met de gemeente Oirschot, daar waar het gaat om enkele projecten. U kunt daarbij denken aan: de Boomplantdag, het Verkeersexamen, Do-It en het Haltproject.

Sponsoring
Sponsoring van het onderwijs is door de overheid aan regels gebonden. Daartoe heeft het ministerie samen met de onderwijsorganisaties een convenant opgesteld. Dit convenant wordt door het schoolbestuur onderschreven en is na instemming van de MR vastgesteld. Dit convenant ligt ter inzage op school. Kindcentrum de Plataan handelt in zake sponsoring volgens dit convenant.