Zoeken

Zoekterm: ''

Gevonden in Pagina's

Home

Kindcentrum de Plataan biedt kinderen van 0 tot en met 12 jaar een veilige en uitdagende omgeving waarin ze kunnen leren, ontdekken en waar tijd is voor spel en ontspanning...

https://deplataan-skobos.nl/

Contact

Kindcentrum de Plataan biedt kinderen van 0 tot en met 12 jaar een veilige en uitdagende omgeving waarin ze kunnen leren, ontdekken en waar tijd is voor spel en ontspanning...

https://deplataan-skobos.nl/contact/

Kindcentrum de Plataan

Kindcentrum de Plataan biedt kinderen van 0 tot en met 12 jaar een veilige en uitdagende omgeving waarin ze kunnen leren, ontdekken en waar tijd is voor spel en ontspanning...

https://deplataan-skobos.nl/onze-school/

Ouders

Zit uw kind op Kindcentrum de Plataan? Dan houden we graag goed contact met u, zodat u op de hoogte bent van wat we op ons Kindcentrum doen...

https://deplataan-skobos.nl/ouders/

Nieuwe ouders

De Plataan is een Kindcentrum voor de ontwikkeling van kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Met een gezamenlijke visie, werkwijze en pedagogische benadering creëert Kindcentrum de Plataan een ononderbroken ontwikkelingslijn voor ieder kind...

https://deplataan-skobos.nl/nieuwe-ouders/

School App

Bij de Plataan vinden wij communicatie met ouders belangrijk. Om ouders op de hoogte te houden van diverse (school)zaken, maken wij gebruik van de School App van Social Schools...

https://deplataan-skobos.nl/school-app/

Missie en visie

Op de Plataan leren we en werken we vanuit: ''RUIMTE OM TE GROEIEN”  De volgende drie kernwaarden staan daarbij centraal binnen ons Kindcentrum: Inspiratie - Vertrouwen - Aandacht

https://deplataan-skobos.nl/onze-school/missie-en-visie/

Onderwijs

In groep 1 en 2 werken we met leerarrangementen. Voorbeelden daarvan zijn de bouw, sprookjes, ruimte en dokter...

https://deplataan-skobos.nl/onze-school/onderwijs/

Fides

Op Kindcentrum de Plataan werken wij met Fides, Fides betekent ‘vertrouwen’. Vertrouwen als kind, als leerkracht en ook als ouder in jezelf...

https://deplataan-skobos.nl/onze-school/fides/

Kindcentrumontwikkeling

Kindcentrum de Plataan is één van de vijf kindcentra van onderwijsorganisatie SKOBOS. SKOBOS werkt samen met Korein en Samenwijs aan Kindcentrumontwikkeling om opvang en onderwijs in één doorgaande leer- en ontwikkelingslijn aan te kunnen bieden voor kinderen van 0 tot 13 jaar...

https://deplataan-skobos.nl/onze-school/kindcentrumontwikkeling/

Kwaliteit

Onze leerkrachten volgen de ontwikkelingen van de leerlingen nauwgezet door ze te observeren en te begeleiden bij hun werk...

https://deplataan-skobos.nl/onze-school/kwaliteit/

Ondersteuning

We werken op Kindcentrum de Plataan handelingsgericht. Dat betekent dat we systematisch het onderwijsaanbod afstemmen op de onderwijs- en ontwikkelingsbehoeften van de kinderen...

https://deplataan-skobos.nl/onze-school/ondersteuning/

Plusklas

Op iedere school zitten kinderen die in de reguliere klas niet voldoende tot hun recht komen of moeilijk aansluiting vinden...

https://deplataan-skobos.nl/onze-school/plusklas/

Nieuwkomersklas

Onze school heeft te maken met leerlingen die Nederlands als tweede taal spreken. Dit zijn kinderen uit Oekraïne of kinderen van asielzoekers met een definitieve verblijfsvergunning, van arbeidsmigranten of expats...

https://deplataan-skobos.nl/onze-school/nieuwkomersklas/

Veiligheid

Kinderen ontwikkelen zich wanneer zij zich veilig voelen, daarom is sfeer erg belangrijk. Kindcentrum de Plataan is een plek waar leerlingen zich op hun gemak voelen, zichzelf durven zijn, zich geaccepteerd voelen en vertrouwen hebben in zichzelf en anderen...

https://deplataan-skobos.nl/onze-school/veiligheid/

Team

Op een Kindcentrum is elke dag uniek, hij loopt altijd anders dan je verwacht. Ons team is er goed in om, in die dynamiek, rust en routines in te bouwen...

https://deplataan-skobos.nl/onze-school/team/

Bestuur

Kindcentrum de Plataan valt onder SKOBOS, de stichting die vijf scholen in Oirschot en omgeving beheert...

https://deplataan-skobos.nl/onze-school/bestuur/

Schooltijden

De schooltijden op Kindcentrum de Plataan zijn als volgt: Maandag 08:30 - 12:00 uur 12:45 - 14:15 uur Dinsdag 08:30 - 12:00 uur 12:45 - 14:15 uur Woensdag 08:30 - 12:00 uur 12:45 - 14:15 uur Donderdag 08:30 - 12:00 uur 12:45 - 14:15 uur Vrijdag 08:30 - 12:00 uur 12:45 - 14:15 uur De lunchpauze duurt van 12...

https://deplataan-skobos.nl/ouders/schooltijden/

Pauzemomenten

De baby’s, peuters en BSO-kinderen krijgen fruit en crackers met gezond beleg aangeboden.De kinderen van groep 0 t/m 8 nemen zelf fruit en drinken voor de kleine pauze mee naar school en zij nemen ook hun eigen lunch en het drinken hiervoor mee naar school...

https://deplataan-skobos.nl/ouders/tussenschoolse-opvang/

Verjaardagen

Is er een leerling jarig? Dan vieren we dat graag op Kindcentrum de Plataan! Wil uw kind trakteren, overleg dan met de leerkracht wanneer hij of zij dat het beste kan doen...

https://deplataan-skobos.nl/ouders/verjaardagen/

Kinderopvang

De Plataan is een Kindcentrum. Dit betekent dat onderwijs en opvang samen zorgen voor één visie en een goede doorgaande leerlijn...

https://deplataan-skobos.nl/ouders/kinderopvang/

Activiteiten en projecten

BibliotheekMet de plaatselijke bibliotheek hebben we afspraken over het lenen van collecties. In het kader van leesbevordering doen een aantal groepen van Kindcentrum de Plataan mee aan het leesproject ‘De Rode Draad’...

https://deplataan-skobos.nl/ouders/activiteiten-en-projecten/

Praktische informatie

Kleding/schoenenIn de maanden dat de temperaturen weer oplopen, zien we op school dat een aantal kinderen (teen)slippers aan hebben...

https://deplataan-skobos.nl/ouders/praktische-informatie/

Contact met ouders

We vinden het belangrijk om u als ouder goed op de hoogte te houden van de ontwikkeling van uw kind. Ook vinden we het prettig wanneer u ons informeert...

https://deplataan-skobos.nl/ouders/contact-met-ouders/

Absentie en verlof

Uw kind is vanaf 5 jaar leerplichtig. Dit betekent dat hij of zij naar school gaat wanneer er onderwijs gegeven wordt en niet zonder geldige reden weg mag blijven...

https://deplataan-skobos.nl/ouders/ziekte-en-verlof/

Vakanties en vrije dagen

Bij het bepalen van het vakantierooster houden we rekening met de andere basisscholen in Oirschot en maken we een evenwichtige verdeling tussen les en vakantie in ons onderwijsjaar...

https://deplataan-skobos.nl/ouders/vakanties-en-vrije-dagen/

MR en OR

Voor een goed functionerende school is het belangrijk om rekening te houden met de wensen van ouders en personeel...

https://deplataan-skobos.nl/ouders/medezeggenschapsraad/

Leerlingenraad

Op Kindcentrum de Plataan hebben we een leerlingenraad. Hierin zitten kinderen uit groep 5 t/m 8 en zij gaan een aantal keer per jaar in gesprek met de directeur van het Kindcentrum...

https://deplataan-skobos.nl/ouders/leerlingenraad/

Protocollen

Op deze pagina zullen de komende tijd alle protocollen geplaatst worden, die van toepassing zijn in of rond ons Kindcentrum...

https://deplataan-skobos.nl/ouders/protocollen/

Klachtenregeling

Soms zijn er vertrouwelijke onderwerpen of klachten die u wilt bespreken. Het eerste aanspreekpunt hiervoor is altijd de groepsleerkracht...

https://deplataan-skobos.nl/ouders/klachtenregeling/

Kennismaken en aanmelden

Wilt u graag dat uw kind naar Kindcentrum de Plataan komt? Dan kunt u uw kind hier aanmelden. U wordt van harte uitgenodigd om vooraf al eens ons Kindcentrum te komen bekijken...

https://deplataan-skobos.nl/nieuwe-ouders/kennismaken/

Gevonden in nieuws

Missie en visie SKOBOS

In 2018 heeft SKOBOS opnieuw een missie- en visietraject doorlopen. Een missie is datgene dat de organisatie naar buiten wil uitdragen...

https://deplataan-skobos.nl/nieuws/missie-en-visie-skobos/

Nieuwe PR-film SKOBOS

Afgelopen donderdag namen wij met een mini-symposium in Theater De Enck afscheid van onze bestuursvoorzitter Frans Bruinsma...

https://deplataan-skobos.nl/nieuws/nieuwe-pr-film-skobos/

Kindcentrumontwikkeling doe je samen!

SKOBOS, Korein en Samenwijs gaan verder met de ontwikkeling van kindcentra in de gemeente Oirschot. Vanuit een gezamenlijke visie en aanpak bieden zij een doorlopend en uitdagend ontwikkelaanbod voor kinderen van 0 tot 13 jaar...

https://deplataan-skobos.nl/nieuws/kindcentrumontwikkeling-doe-je-samen/

Extra hulp voor de klas

Het kabinet heeft extra geld beschikbaar gesteld voor het onderwijs omdat het coronavirus voor grote uitdagingen zorgt...

https://deplataan-skobos.nl/nieuws/extra-hulp-voor-de-klas/

Vacature zij-instromer

Doe je nu heel ander werk, maar droom je ervan om leerkracht te worden in het basisonderwijs? Je bent van harte welkom bij ons! Jaarlijks zijn wij op zoek naar een zij-instromer...

https://deplataan-skobos.nl/nieuws/vacature-zij-instromer/

Bezoek ons op de online banenmarkt van Hogeschool De Kempel

Hogeschool de Kempel organiseert woensdag 23 februari een online banenmarkt. Ben jij 3e of 4e jaars student? Wij gaan graag in gesprek met jou, beantwoorden al je vragen en vertellen je hoe leuk en uitdagend het is om bij ons stage te lopen...

https://deplataan-skobos.nl/nieuws/bezoek-ons-op-de-online-banenmarkt-van-hogeschool-de-kempel/

Maak kennis met onze kwaliteitscoördinator

Ik wil me graag even voorstellen. Mijn naam is Monique van Ooyen. Ik ben Kwaliteitscoördinator op Kindcentrum de Plataan en vanuit deze rol ben ik betrokken bij de zorg rondom de leerlingen van Kindcentrum de Plataan en van SKOBOS...

https://deplataan-skobos.nl/nieuws/kwaliteitscordinator/

Open lesochtend voor nieuwe kinderen en hun ouders

Heeft u een zoon/dochter die bijna 4 jaar wordt? Kom dan een kijkje nemen op ons Kindcentrum tijdens onze kijkochtenden...

https://deplataan-skobos.nl/nieuws/openlesochtend/

Kerstmarkt op Kindcentrum de Plataan

Op donderdagavond 21 december organiseerden wij, samen met alle kinderen van ons Kindcentrum, een Kerstmarkt van 17...

https://deplataan-skobos.nl/nieuws/kerstmarkt/

Waarom zou je een kijkje op kindcentrum de Plataan nemen? 👁️🤝💡

𝗪𝗮𝗮𝗿𝗼𝗺 𝘇𝗼𝘂 𝗷𝗲 𝗲𝗲𝗻 𝗸𝗶𝗷𝗸𝗷𝗲 𝗼𝗽 𝗸𝗶𝗻𝗱𝗰𝗲𝗻𝘁𝗿𝘂𝗺 𝗱𝗲 𝗣𝗹𝗮𝘁𝗮𝗮𝗻 𝗻𝗲𝗺𝗲𝗻? 👁️🤝💡 Juf Tanja is dit schooljaar al 40 jaar werkzaam op de Plataan/Paulusschool...

https://deplataan-skobos.nl/nieuws/waarom-zou-je-een-kijkje-op-kindcentrum-de-plataan-nemen-/

Carnavalsfeest!

Vandaag was het weer zo ver! Eerst vertrokken we in een heuze optocht naar tent. We mochten ons lekker verkleden en lekker hossen! Een modeshow, gezellig dansen en ook nog wat lekkers! Nu heerlijk genieten van een welverdiende vakantie! Een gezellig feestje in de tent.

https://deplataan-skobos.nl/nieuws/carnavalsfeest/

Is uw kind bijna 4 jaar? U bent van harte welkom!

𝗜𝘀 𝘂𝘄 𝗸𝗶𝗻𝗱 𝗯𝗶𝗷𝗻𝗮 𝟰 𝗷𝗮𝗮𝗿? 𝗝𝘂𝗹𝗹𝗶𝗲 𝘇𝗶𝗷𝗻 𝘃𝗮𝗻 𝗵𝗮𝗿𝘁𝗲 𝘄𝗲𝗹𝗸𝗼𝗺! Onze directeur, Annemarie van Aken, vertelt je waar wij als kindcentrum voor staan en waarom kindcentrum de Plataan een ruimte is om te groeien...

https://deplataan-skobos.nl/nieuws/is-uw-kind-bijna-4-jaar-u-bent-van-harte-welkom/

Winnaars Reflection Day! 🎉

De afgelopen twee maanden hebben de Oirschotse basisscholen meegedaan aan de actie Reflection Day. Dit initiatief was erop gericht dat kinderen door het dragen van een lichtgevend hesje beter zichtbaar waren in het verkeer...

https://deplataan-skobos.nl/nieuws/winnaars-reflection-day-/

Nieuwe boeken voor de schoolbieb! 📚

Lezen is een krachtig middel om het brein te prikkelen. Dit jaar hebben we een grote investering gedaan in veel nieuwe boeken voor de schoolbibliotheek...

https://deplataan-skobos.nl/nieuws/nieuwe-boeken-voor-de-schoolbieb-/

Gevonden in agenda

ANWB Streetwise gr 1 t/m 7🚲🚗🛴

https://deplataan-skobos.nl/agenda/anwb-streetwise-gr-1-tm-7/